Uhip förespråkar fysisk aktivitet både för dig och din hund vill därför dela Evidensias artikel om vad som är viktigast för dig som djurägare att känna till om fysisk aktivitet.

Drabbar stillasittande ditt husdjur? I samband med att vi människor blir mer stillasittande och rör på oss mindre drabbas även våra hundar och katters möjligheter att få den fysiska aktivitet och stimulans som de behöver.

Britta Johnsson, Legitimerad sjukgymnast med lång erfarenhet kring fysisk aktivitet, träning och rehabilitering för hund och katt går igenom det som är viktigast för dig som djurägare att känna till om fysisk aktivitet.

Vilken är djurägarnas vanligaste missuppfattning om djurens fysiska aktivitet?

Det kan vara att hundar klarar hög nivå av fysisk aktivitet och rörelse helt utan förberedelse, träning och regelbunden motion. Alltså att man som djurägare inte behöver vara med och träna sin hund för att den ska ha förutsättningar att klara av aktiv lek och rörelse i vardagen.

Många djurägare känner inte till att djurens naturliga lekar är otroligt krävande med mycket tung belastning. Den innehåller ofta snabba rörelser, korta intervaller med snabba vändningar och mycket kroppskontakt. En otränad hund kan ha svårt att hänga med och till och med riskera skada.

Hur ser behov och förutsättningar för fysisk aktivitet ut baserat på djurets ålder?

Generellt sett kan man säga att en frisk hund bör vara pigg på fysisk aktivitet och lek genom hela livet. Har man en hund som visar brist på intresse, eller som får minskat intresse för fysisk aktivitet, bör man uppsöka veterinär då orsaken kan vara skada eller sjukdom. En passiv hund är inte normalt.

Då kikar vi lite på hur behov och förutsättningar kan skilja sig åt hos den friska hunden.

För valpen är det viktigt att få leka och röra sig på sina egna premisser. Pressa aldrig din valp/unghund till aktivitet. Tänk på att hålla lekstunderna korta och låt om möjligt valpen leka med hundar i samma storlek. Bortsett från de effekter som valpens lek har på kondition och styrka så är den också viktig för att valpen ska lära känna sin egen kropp och för att dess muskler och leder ska utveckla sig som de ska.

För hunden mitt i livet så handlar det mycket om att bibehålla den styrka och kondition som byggts upp tidigare i livet. Här är det viktigt att fortsätta vara fysiskt aktiv med långa promenader
och/ eller jakt, tävlingar och annan aktivitet. Även smidighet och balans blir viktigare hos den lite äldre hunden.

För senioren så är det extra viktigt att hålla igång och inte dra ner på fysisk aktivitet baserat på ålder utan i så fall enbart på grund av skada, sjukdom eller annat som förändrat hundens förutsättningar genom åren. En frisk hund kan vara aktiv hela sin livstid.

 

Läs fler frågor och svar om fysisk aktivitet för din hund på Evidensias webbplats