Köpvillkor Reuse

Uhip säljer produkter som kallas för reuse. I dessa villkor benämns reuse som 2:a sortering.

Produkt som säljs som 2:a sortering innebär men begränsas inte till:
●    En produkt som har använts som demoex, varit uppsatt på utställning eller liknande.
●    En produkt som har blivit transportskadad.
●    En produkt som har varit felbeställd.
●    En produkt som på något sätt har blivit skadad under eller efter tillverkningen.
●    En produkt som inte uppfyller tillverkarens krav på kvalitet och/eller egenskaper.
●    En produkt som tidigare har blivit reklamerad, produkten har alltså tidigare varit använd.

Uhip tillämpar konsumentköplagen. Produkterna säljs i befintligt skick och kunden ska granska produkten innan köp. Mer om detta finns längre ner i villkoren.

Befintligt skick

Vid köp av produkt som säljs i befintligt skick är det köparens ansvar att granska och besiktiga produkten innan köp.

Uhip friskriver sig ifrån allt ansvar vad gäller produktens kvalitet och egenskaper.

Uhip kan uppskatta skicket på en produkt med det är alltid köparens ansvar att granska produkten innan köp.

Produkter som säljs i befintligt skick har defekter som ej är åtgärdade. Både Uhip och tillverkaren friskriver sig ifrån ansvar gällande skador och problem, både på person och/eller egendom, som produkten kan orsaka.

Produkter som säljs i befintligt skick ska ses som begagnade och det är upp till köparen att göra en grundlig genomgång och besiktning av produkten.

Produktinformation

Uhip gör en okulärbesiktning på produkter som kallas 2:a sortering. Utifrån okulärbesiktningen skrivs produktinformationen och prissättning görs utifrån uppskattat värde. Produktinformationen är således en uppskattning och vägledning från Uhip men ska ej betraktas som någon form av bindande information.

Uhips produktbeskrivning ska inte ligga till grund för köp och felaktiga beskrivningar är inte någon anledning till att häva ett genomfört köp. Det är upp till köparen att granska och besiktiga produkten innan köp. Uhip friskriver sig från allt ansvar vad gäller produktinformation och dess innehåll.

Uhip förbehåller sig rätten att justera produktinformation med beskrivande text av våra varor, priser, prisfel, produktbilder, leveranstider, etc. All produktbeskrivande information speglar varans utförande och beskaffenhet så långt Uhip kan beskriva och informera. Uhip friskriver sig för fel i information, specifikation eller tryckfel på samtliga av Uhips marknadsförda varor.

Pris

Uhip prissätter så kallade 2:a sorteringsprodukter utifrån uppskattat skick efter okulärbesiktning. Uhip tar också hänsyn till tillverkarens listpris. Ett listpris är inte samma sak som ordinarie pris. Ett listpris är ett av tillverkaren uppskattat pris för produkten. Alla Uhips priser är inklusive moms och andra eventuella skatter.

Köp och betalning

Köpet görs genom direktförsäljning med betalning genom Uhips kassasystem, eller via uhip.se med Klarna som betalningslösning.
Produkterna är säljarens egendom till dess full betalning erhållits.

Bedrägerier och falska beställningar

Bedrägeriförsök eller falska beställningar polisanmäls.

Garantier

Uhip lämnar inga garantier på produktens funktion, konstruktion, material, egenskaper och medföljande tillbehör.

Tillverkaren har friskrivit sig i från allt ansvar för produkterna och lämnar således inga garantier.

Reklamationer

2:a sortering säljes i befintligt skick. Det innebär att anmärkningar om fel som redan gjorts i produktbeskrivningen inte gäller som skäl till reklamation.

Köparen äger själv ansvar att granska och besiktiga produkten innan köp. Köparen kan således inte reklamera synliga eller dolda fel som anses varit uppenbara innan köpet genomfördes. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra produktens konstruktion och/eller utseende. Det är därför inget giltigt skäl att reklamera en produkt där defekten inte går att laga. Produkten säljs med en eller flera defekter och reklamationer ska därför ta hänsyn till detta. Fel gällande storlek och/eller produktens material är inget giltigt skäl för reklamation. För att en reklamation ska anses giltig ska produkten avsevärt skilja sig från vad som kunden kunde förvänta sig med hänsyn till information och/eller pris. En reklamation ska göras inom skälig tid för att reklamationen ska anses som giltig. Vid reklamation av 2:a sorteringsprodukt är det köparens ansvar att lämna tillbaka produkten till Uhips lokaler i Täby.

Ångerrätt

Ångerrätt om 14 dagar tillämpas enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Vid köp av 2:a sorteringsprodukter via direktförsäljning (butik, mässa eller annan direktförsäljning) lämnar Uhip en ångerrätt på två dagar.

Ansvar

Uhips ansvar för fel är begränsat till gällande försäljningsvillkor.

Uhip bär inget ansvar indirekt eller direkt gällande och är ej begränsat av tex: leveransförseningar, driftavbrott, inkompatibilitet, merarbete eller annan ekonomisk skada. Vid köp av 2:a sortering är det köparens ansvar att noga gå igenom produkten innan köp.

Force majeure, Uhip ska vara befriat för kostnader och ansvar gällande händelser utanför Uhips kontroll som tex : ogynnsamt väderförhållande, transportproblem, strejk, myndighetsingripande, sabotage, eller annan restriktion.

Äganderättsförbehåll

Uhip äger levererad vara tills den är tillfullo betald.